Statistisch Bulletin no. 9

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Financiële en zakelijke diensten, Handel en horeca, Inkomen en bestedingen.