Monitor detailhandel vierde kwartaal 2008

In het vierde kwartaal van 2008 boekte de detailhandel een lichte omzetgroei in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De koopbereidheid van consumenten veranderde nauwelijks in het vierde kwartaal. Het aantal openstaande vacatures daalde in het vierde kwartaal met bijna vijfduizend in vergelijking met het voorgaande kwartaal.

Lichte omzetgroei detailhandel

In het vierde kwartaal van 2008 heeft de detailhandel een lichte omzetgroei behaald. De omzet was 2,0 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze groei ligt in lijn met die in het derde kwartaal van 2008. De groei werd geheel veroorzaakt door een stijging van de prijzen. Het omzetvolume nam juist iets af.

Omzetontwikkeling detailhandel

Omzetontwikkeling detailhandel

Consumptiegroei loopt terug

Huishoudens gaven in het vierde kwartaal 0,5 procent meer uit aan goederen en diensten dan in het vierde kwartaal van 2007. Zo bescheiden is de consumptiegroei bijna vier jaar niet geweest. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.
De consumptiegroei in het vierde kwartaal kwam geheel voor rekening van de toegenomen uitgaven aan diensten. Aan duurzame goederen werd in het vierde kwartaal een fractie minder besteed dan een jaar eerder. Deze consumptiecategorie was de afgelopen jaren de aanjager van de consumptiegroei. Verder werd er minder besteed aan voeding, dranken en tabak.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Koopbereidheid onveranderd

De koopbereidheid van consumenten bleef in het vierde kwartaal ongeveer gelijk ten opzichte van het derde kwartaal en kwam uit op -10 punten (ultimostand). De koopbereidheid is gebaseerd op de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen en op het oordeel over de eigen financiële situatie. Over het doen van grote aankopen werden consumenten in het vierde kwartaal wat minder somber. Het oordeel over de eigen financiën in de komende twaalf maanden verslechterde daarentegen fors. Over de eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden bleef de consument licht negatief.

Koopbereidheid consumenten (seizoengecorrigeerd)

Koopbereidheid consumenten (seizoengecorrigeerd)

Aantal openstaande vacatures neemt sterk af

Het aantal openstaande vacatures in de detailhandel is sterk afgenomen in het vierde kwartaal van 2008. Ruim 14 duizend vacatures stonden open. Dit betekent een afname van bijna vijfduizend ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het aantal openstaande vacatures nam hiermee voor het eerst af sinds begin van 2007.

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Foodsector

Omzet foodwinkels groeit, volume blijft gelijk

De omzet van de winkels in voedings- en genotsmiddelen nam flink toe in het vierde kwartaal van 2008. De omzet lag ruim 5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2007. De prijzen stegen fors, voor hetzelfde mandje goederen betaalde de consument in het vierde kwartaal ruim 5 procent meer. Het volume groeide voor het eerst sinds 2006 niet.

Omzetontwikkeling foodsector

Omzetontwikkeling foodsector

Hoge omzetgroei supermarkten

De supermarkten boekten een flinke omzetgroei in het laatste kwartaal van 2008, terwijl bij de gespecialiseerde foodwinkels de omzet afnam. Daarmee wisten supermarkten hun marktaandeel verder uit te breiden ten koste van de gespecialiseerde foodwinkels. Het omzetaandeel van de supermarkten binnen de food-winkels is inmiddels gestegen tot 86 procent.

Omzetontwikkeling supermarkten en speciaalzaken

Omzetontwikkeling supermarkten en speciaalzaken

Non-foodsector

Omzet non-food winkels vrijwel gelijk

De omzet van de winkels in non-food bleef in het vierde kwartaal vrijwel gelijk aan die in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze omzetontwikkeling was het gevolg van een lichte prijsstijging bij een kleine afname van het volume. Daarmee kromp het volume van de non-foodwinkels voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2005. In de eerste drie kwartalen van 2008 bleef het volume nog ongeveer gelijk.

Omzetontwikkeling non-foodsector

Omzetontwikkeling non-foodsector

Winkels in consumentenelektronica in de min

De winkels in consumentenelektronica zagen hun omzet in het vierde kwartaal met ruim 4 procent afnemen ten opzichte van datzelfde kwartaal in 2007. De omzetontwikkeling nam daarmee sterk af in vergelijking met voorgaande kwartalen. In het derde kwartaal bleef de omzet van deze winkels vrijwel gelijk, terwijl er in het eerste en tweede kwartaal nog een bescheiden groei was.

Omzetontwikkeling winkels in consumentenelektronica

Omzetontwikkeling winkels in consumentenelektronica

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca.