Monitor reclamebranche derde kwartaal 2008

De omzetstijging van de reclamebureaus in het derde kwartaal was de hoogste in bijna drie jaar tijd. Hiermee zette deze branche overtuigend de opwaartse tendens door die de voorgaande twee kwartalen al werd ingezet. De stemming onder de ondernemers is echter flink verslechterd, zo blijkt uit de conjunctuurtest van oktober 2008. De verwachtingen voor het vierde kwartaal zijn over de gehele linie pessimistisch. Ook wordt een tekort aan vraag naar diensten als belemmering ervaren.

Omzetstijging zet door

De omzet steeg het derde kwartaal met 3 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2007. Dit is het tweede kwartaal op rij met een positieve omzetontwikkeling en het derde achtereenvolgende kwartaal dat zich in een opwaartse spiraal bevindt. Dit beeld is voor de reclamebranche de afgelopen vier jaar niet meer waargenomen. De reclamebureaus behoren desondanks nog altijd tot de minst presterende bedrijven binnen de zakelijke dienstverlening maar scoorden in het derde kwartaal niet meer het slechtste. De rechtskundige dienstverleners hadden nog een iets lagere omzetontwikkeling.

 Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

De omzetstijging van de reclamebureaus in het derde kwartaal was de hoogste in bijna drie jaar tijd. Hiermee zette deze branche overtuigend de opwaartse tendens door die de voorgaande twee kwartalen al werd ingezet. De stemming onder de ondernemers is echter flink verslechterd, zo blijkt uit de conjunctuurtest van oktober 2008. De verwachtingen voor het vierde kwartaal zijn over de gehele linie pessimistisch. Ook wordt een tekort aan vraag als belemmering ervaren.

Afname omzet, iets negatievere oordelen

Uit de conjunctuurtest van oktober 2008 blijkt dat de stemming onder de ondernemers in de reclamebranche verder is afgezwakt. De omzet is volgens de ondernemers in het derde kwartaal afgenomen ten opzichte van het tweede kwartaal. De personeelssterkte is in het derde kwartaal gelijk gebleven. Het oordeel over het huidige economisch klimaat voor de onderneming is verder verslechterd.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Pessimistische verwachtingen

De ondernemers zijn pessimistisch in hun verwachtingen voor het vierde kwartaal. Van de ondernemers verwacht per saldo 16 procent een afname van de omzet. Er wordt wel een lichte stijging van de afzetprijzen verwacht. De verwachting betreffende de toekomstige personeelssterkte is sterk verslechterd, per saldo verwacht nu 37 procent van de ondernemers een afname. Het aantal ondernemers dat een tekort aan vraag als belemmering voor hun activiteiten opgeeft, is verder toegenomen in het derde kwartaal. Ruim een derde van hen geeft nu aan dat dit verdere groei zal bemoeilijken.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2008

Verwachting voor het vierde kwartaal 2008

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.