Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie heeft in september 2008 flink meer omzet geboekt dan in september vorig jaar. Per gemiddelde werkdag was het omzetvolume en het productievolume echter beduidend kleiner. Grond- en hulpstoffen en eindproducten waren een stuk duurder dan in september 2007. De waarde van de orderontvangsten was hoger dan die van september vorig jaar.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(september 2008 t.o.v. september 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Meer omzet door hogere prijzen en meer werkdagen

In september 2008 behaalde de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie een forse omzetgroei. De omzet nam ten opzichte van september 2007 met bijna een kwart toe. Alle onderliggende subbranches boekten meer omzet. Vooral de aardolie-industrie onderscheidde zich met een omzetgroei van bijna 50 procent.

De hogere omzet van de gehele branche is geheel het gevolg van een groter aantal werkdagen en hogere afzetprijzen. Per gemiddelde werkdag daalde de afzet zelfs met bijna 7 procent. In het buitenland was de afzet 13 procent kleiner. Daarentegen werden in eigen land ruim 3,5 procent meer eenheden product verkocht.

Alleen de aardolie-industrie verkocht in september meer eenheden product dan een jaar eerder. Het volume van de gemiddelde dagomzet in deze subbranche was bijna 7 procent groter. De afzet van de chemische industrie nam met 12 procent af. De rubber- en kunststofindustrie verkocht bijna 10 procent minder.

Het derde kwartaal van 2008 boekte de gehele branche een 19 procent hogere omzet. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was echter 4,5 procent kleiner.

Waarde orderontvangsten hoger

In september 2008 was de waarde van de orderontvangsten 11 procent hoger dan de waarde in de overeenkomstige maand van het vorige jaar.

In het derde kwartaal van dit jaar waren de orderboeken 7 procent voller dan in dezelfde periode van 2007.

Prijzen stijgen flink

Een vat olie was in september omgerekend in euro’s bijna 40 procent duurder dan een jaar eerder. Door de hoge prijs van ruwe olie was de prijs van geïmporteerde grond- en hulpstoffen in september circa een kwart hoger dan in september 2007. Deze hogere prijs vertaalde zich in een verbruiksprijs die in dezelfde orde van grootte steeg. Vooral door de duurdere grond- en hulpstoffen hebben producenten de prijzen van hun producten met ongeveer 20 procent verhoogd. Er was nauwelijks verschil in de prijsontwikkelingen op de binnenlandse en op de buitenlandse markt.

Over het derde kwartaal bezien waren de prijsverschillen zelfs nog iets groter. Grond- en hulpstoffen werden ruim 30 procent duurder en eindproducten bijna een kwart.

Minder productie in september

Voor de eerste keer in ruim drie jaar heeft de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie te maken met een serieuze krimp van de productie. In september bleef het volume van de gemiddelde dagproductie bijna 5 procent onder het niveau van de vergelijkbare maand van 2007. Ook in juli en augustus werd er al minder geproduceerd.

Door deze resultaten was de productie in het derde kwartaal ruim 2 procent kleiner dan in het derde kwartaal van 2007. Over de eerste zes maanden van 2008 groeide de productie nog met 2,5 procent.

Volume bruto toegevoegde waarde beduidend groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie was in het tweede kwartaal van 2008 bijna 5 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2007. Daarmee is deze branche de grootste groeier binnen de industrie. Het is inmiddels het twaalfde kwartaal op rij waarin het volume van de bruto toegevoegde waarde groter is dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het eerste kwartaal kende een volumegroei van bijna 3,5 procent. In de eerste helft van dit jaar was de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie de best presterende branche van de industrie met een groei van ruim 4 procent.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen