Realisaties: textiel-, kleding- en lederindustrie

Het ging in augustus 2008 niet goed met de textiel-, kleding- en lederindustrie. De omzet, het omzetvolume en het productievolume per werkdag maakten de sterkste daling door in de industrie. Ook de waarde van de orderontvangsten was fors lager. Alleen de prijzen waren iets hoger. De bruto toegevoegde waarde was in het tweede kwartaal van 2008 voor de derde opeenvolgende keer kleiner dan in het vergelijkbare kwartaal van het voorgaande jaar.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(augustus 2008 t.o.v. augustus 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Augustusomzet flink lager

Ook in augustus 2008 werd door de textiel-, kleding- en lederindustrie weer veel minder omgezet dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. Op de binnenlandse markt was de omzet 21 procent lager en de buitenlandse omzet was 16 procent lager. De totale omzet lag 18 procent lager dan in augustus 2007.

Augustus had dit jaar twee werkdagen minder dan vorig jaar. Dit had een sterk negatief effect op de omzet van circa 5 procent. Tegelijkertijd werd de omzet positief beïnvloed door de iets hogere afzetprijzen. Per werkdag was het omzetvolume 11 procent kleiner dan in augustus 2007. Op de binnenlandse markt was dit volume zelfs 15 procent kleiner en op de exportmarkt was het bijna 9 procent kleiner.

Zowel wat betreft omzet als omzetvolume per werkdag was de textiel-, kleding- en lederindustrie binnen de totale industrie de branche met de slechtste resultaten. Ook in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie, de papier- en grafische industrie en de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie was de omzet lager dan in augustus vorig jaar. Maar daar liep de daling niet in de dubbele cijfers.

Waarde orderontvangsten daalt

In augustus was de waarde van de orderontvangsten voor de textiel-, kleding- en lederindustrie al voor de zevende maand op rij lager dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. De orderontvangsten waren bijna 14 procent minder waard dan in augustus 2007.

Prijzen iets hoger

De verbruiksprijzen van de branche waren 4 procent hoger dan in augustus vorig jaar. Deze hogere kosten vertaalden zich in ruim 1,5 procent hogere afzetprijzen. Binnenlandse en buitenlandse klanten zagen de prijzen vrijwel even sterk stijgen.

Minder productie

De textiel-, kleding- en lederindustrie produceerde in augustus bijna 6 procent minder dan in dezelfde maand van het jaar ervoor. Augustus is de zevende maand op rij met een kleiner productievolume dan dezelfde maand van 2007.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

De branche had in het tweede kwartaal van 2008 wederom een volume van de bruto toegevoegde waarde dat kleiner was dan in hetzelfde kwartaal van 2007. Ditmaal was de daling ruim 2,5 procent. In het eerste kwartaal van 2008 was de krimp van het volume van de textiel-, kleding- en lederindustrie2 procent.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen