Monitor schoonmaakbranche tweede kwartaal 2008

In het tweede kwartaal heeft de schoonmaakbranche meer omgezet dan in de overeenkomstige periode een jaar eerder. Desondanks was de omzetgroei iets lager dan in het voorgaande kwartaal. De stemming onder de ondernemers is iets verslechterd in het tweede kwartaal. Ook zijn de oordelen negatiever en de verwachtingen pessimistischer dan een kwartaal geleden.

Omzetgroei iets lager dan in eerste kwartaal

In het tweede kwartaal is de omzet van de schoonmaakbranche met ruim 6 procent toegenomen vergeleken met dezelfde periode in 2007. Bijna driekwart van de omzettoename was het gevolg van gestegen afzetprijzen. Het volume groeide met bijna 1,5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar.
Voor de vierde keer op rij kwam de omzettoename bij bedrijven die gebouwen reinigen relatief hoger uit dan die van de gehele schoonmaakbranche. Het tweede kwartaal werd afgesloten met een groei van ruim 6,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De prijs- en volume-ontwikkelingen van de reiniging van gebouwen zijn in dezelfde orde van grootte als die van de totale branche.
De omzet van de schoonmaakbranche groeide in het tweede kwartaal van 2008 minder sterk dan in het voorgaande kwartaal. Toen was de groei nog ruim 7 procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2007. Vergeleken met de gemiddelde omzetgroei van zakelijke dienstverlening als geheel, bleef de groei van de schoonmaakbedrijven ook achter. De zakelijke dienstverlening zette ruim 8 procent meer om ten opzichte van het tweede kwartaal een jaar eerder.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

 Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Openstaande vacatures nemen toe

De schoonmaakbranche sloot het tweede kwartaal af met 3 900 openstaande vacatures. Dit aantal is in 5 jaar niet meer voorgekomen. De branche ondervindt ogenschijnlijk hinder van de krapte op de arbeidsmarkt. In het tweede kwartaal zijn duizend vacatures meer ontstaan dan er zijn vervuld. In totaal ontstonden 8 duizend vacatures.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Iets negatievere oordelen

Uit de conjunctuurtest van juli 2008 blijkt dat de stemming onder de ondernemers iets verslechterd is ten opzichte van het eerste kwartaal. Ze zagen in het tweede kwartaal van 2008 de orderontvangsten stagneren. Het oordeel over deze orderontvangsten is dan ook verslechterd. De aan afnemers berekende afzetprijzen zijn in het tweede kwartaal gestegen. De personeelssterkte is verder toegenomen. Het oordeel over het huidige economisch klimaat voor de onderneming is verslechterd.

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Voorzichtige verwachtingen

Voor het derde kwartaal van 2008 zijn de ondernemers voorzichtig in hun verwachtingen. Er wordt geen verandering in de orderontvangsten verwacht. De ondernemers verwachten een kleine daling van de afzetprijzen. Er wordt nog wel een toename van de omzet verwacht, op basis van eerdere orderontvangsten. Verder wordt er een toename van de personeelssterkte verwacht. Een kleine 20 procent van de ondernemers geeft onvoldoende vraag op als belemmering van hun zakelijke activiteiten. Deze belemmering werd in eerdere kwartalen niet genoemd.

Verwachting voor het derde kwartaal 2008

Verwachting voor het derde kwartaal 2008

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.