Outcomemonitor Krachtwijken - Nulmeting

In opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek de Outcomemonitor Krachtwijken ontwikkeld en een nulmeting uitgevoerd. Aanleiding hiervoor is het medio 2007 verschenen Actieplan Krachtwijken, een plan voor 40 aandachtswijken in 18 Nederlandse gemeenten waar de kwaliteit van de leefomgeving door een cumulatie van problemen flink achterblijft bij die van andere wijken in de stad. De nulmeting beschrijft de dimensies Bevolking, Wonen, Leren, Werken, Veiligheid, Integratie en Schuldenproblematiek.

De resultaten van de nulmeting zijn opgenomen in StatLine, Krachtwijken; Outcomemonitor