Langdurig met een uitkering

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2008