Oordeel en verwachtingen: papier- en grafische industrie

De Conjunctuurtest van januari 2008 laat een wisselend beeld zien in de papier- en grafische industrie. De orderontvangsten zijn nagenoeg gelijk gebleven, maar de meeste oordelen zijn iets negatiever. De ondernemers zijn wel optimistisch in hun verwachtingen. Het algemene beeld in de branche kan als wisselend worden omschreven.

Orderontvangsten vrijwel stabiel

De totale orderontvangsten zijn in december in vergelijking met november gelijk gebleven. De buitenlandse orderontvangsten zijn afgenomen, terwijl de binnenlandse orderontvangsten nagenoeg onveranderd zijn gebleven. Het oordeel over de orderontvangsten is iets negatiever dan vorige maand. De ondernemers zijn eveneens negatief gestemd over hun orderpositie. De index van de orderpositie is licht gestegen en komt uit op 98,9 (juli 2000=100). Het oordeel over de voorraad gereed product is onveranderd. De stemming in deze branche blijft maandelijks wisselend.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Flinke toename productie verwacht

De ondernemers realiseerden naar eigen zeggen in december een gelijke productie aan november. Voor januari tot en met maart 2008 verwachten de ondernemers een flinke toename van de productie, wat in deze branche ongebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Verder voorzien ze een stijging van de verkoopprijzen. De verwachting voor de personeelssterkte is licht verbeterd. Per saldo verwacht 4 procent van de ondernemers een toename van de personeelssterkte.

Verwachting januari tot en met maart 2008

Verwachting januari tot en met maart 2008

Licht verbeterende buitenlandse concurrentiepositie

Uit de kwartaalvragen van de conjunctuurtest blijkt dat volgens de ondernemers in het vierde kwartaal de concurrentiepositie op de binnenlandse markt verder is verbeterd. Op de buitenlandse markt, zowel binnen als buiten de EU, is de concurrentiepositie ook licht verbeterd. De ondernemers verwachten voor het eerste kwartaal een lichte toename van de buitenlandse afzet. De bezettingsgraad is in het vierde kwartaal iets afgenomen tot 87,2. Het oordeel over de productiecapaciteit is dit kwartaal ongewijzigd positief.