Monitor reclamebranche tweede kwartaal 2007

De omzet van de reclamebureaus was in het tweede kwartaal van 2007 iets lager dan een jaar eerder. De stemming van de ondernemers bleef voorzichtig, zo bleek uit de conjunctuurtest van juli 2007. De oordelen waren iets negatiever dan in het voorgaande kwartaal en de verwachtingen voor het komende kwartaal zijn pessimistischer.

Omzet lager

De reclamebureaus hebben in het tweede kwartaal van 2007 een half procent minder omgezet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze daling is iets kleiner dan in het eerste kwartaal. In de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg de afname van de omzet ruim 1 procent. De reclamebranche is de enige branche in de zakelijke dienstverlening zonder omzettoename in het eerste halfjaar van 2007. In 2005 steeg de omzet in de reclamebranche nog met ruim 4 procent. Daarmee behoorde de reclamebranche nog tot één van de snelst groeiende branches in de zakelijke dienstverlening. De kentering trad op in 2006. Dat jaar nam de omzet per saldo niet verder toe. Van enig herstel lijkt tot dusver in 2007 nog geen sprake.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor 

Gelijkblijvende orderontvangsten, negatievere oordelen

Uit de Conjunctuurtest van juli 2007 bleek dat de stemming onder de ondernemers in de reclamebranche op en neer gaat. De orderontvangsten waren in het tweede kwartaal volgens de ondernemers nagenoeg gelijk aan die van het eerste kwartaal. Het oordeel over de orderontvangsten was iets negatiever. De aan afnemers berekende afzetprijzen zijn nagenoeg gelijk gebleven, terwijl de personeelssterkte iets is afgenomen. Het oordeel over het huidige economisch klimaat voor de onderneming is verder verslechterd en wordt nu per saldo als normaal beoordeeld. 

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat 

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Pessimistische verwachtingen

Voor het derde kwartaal van 2007 zijn de ondernemers pessimistischer in hun verwachtingen dan voor het kwartaal ervoor. Per saldo waren de ondernemers die een afname van de orders en omzet verwachten in de meerderheid. Verder voorzien de ondernemers licht stijgende afzetprijzen. De verwachting betreffende de toekomstige personeelssterkte is eveneens verslechterd: per saldo verwachte 11 procent van de ondernemers een afname. De verwachtingen van de reclamebranche waren duidelijk pessimistischer dan de verwachtingen in de gehele zakelijke dienstensector.

Verwachting voor het derde kwartaal 2007

Verwachting voor het derde kwartaal 2007

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.