Nieuwsbrief Netwerk Ecologische Monitoring nr. 7 (2006)