Allochtonenprognose 2006-2050: belangrijkste uitkomsten

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2007. Dit artikel beschrijft de belangrijkste uitkomsten van de nieuwe allochtonenprognose 2006–2050 van het CBS. Het aantal niet-westerse allochtonen zal in 2050 naar verwachting bijna 2,7 miljoen zijn, tegen 1,7 miljoen in 2007. Het aantal westerse allochtonen zal 2,1 miljoen bedragen in 2050, tegen 1,4 miljoen in 2007. Auteurs: Suzanne Loozen en Coen van Duin