Oordeel en verwachtingen: textiel-, kleding- en lederindustrie

Uit de Conjunctuurtest van juni 2007 blijkt dat het beeld in de textiel-, kleding- en lederindustrie iets positiever is dan vorige maand. De orderontvangsten zijn toegenomen en de oordelen zijn iets positiever. De ondernemers zijn wel iets minder optimistisch in hun verwachtingen dan vorige maand. Ze voorzien nog altijd een stijging van de productie en de personeelsomvang, maar het aantal ondernemers wat dit verwacht is kleiner dan vorige maand. Het algemene beeld in de branche kan omschreven worden als optimistisch.

Toename orderontvangsten, positievere oordelen

De orderontvangsten zijn in mei flink toegenomen ten opzichte van die van april. Het oordeel van de ondernemers over de orderontvangsten is dan ook verbeterd, evenals het oordeel over de voorraad gereed product. De index orderpositie is echter iets gedaald en komt uit op 85,3 (juli 2000=100). Het oordeel over deze orderpositie is wel iets verbeterd. Ook over de buitenlandse orderpositie is de tevredenheid toegenomen. In 2007 wordt het beeld in deze branche bepaald door een positief sentiment van de ondernemers.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Ondernemers iets minder optimistisch in hun verwachtingen

In mei hebben de ondernemers naar eigen zeggen een toename van de productie ten opzichte van april gerealiseerd. Er wordt nog altijd een verdere stijging van de productie in de komende maanden voorzien, maar het aantal ondernemers dat deze verwachting opgeeft is wel kleiner dan voorgaande maanden. Ook de verwachting betreffende de verkoopprijzen is voorzichtiger dan voorgaande maanden, net als de verwachting over de toekomstige personeelssterkte.

Verwachting3 voor juni tot en met augustus 2007

Verwachting voor juni tot en met augustus 2007

3) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht