Monitor architecten en ingenieurs eerste kwartaal 2007

De omzet van de architecten- en ingenieursbureaus is ook in het eerste kwartaal weer toegenomen. De stemming onder de ondernemers is eveneens uiterst positief te noemen en de verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2007 zijn zeer optimistisch.

Omzet weer hoger

De omzet van architecten- en ingenieursbureaus nam in het eerste kwartaal van 2007 met bijna 9 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De groei in 2006 zet hiermee door in 2007. De omzet groeit nu al elf kwartalen op rij. De omzetgroei ligt iets lager dan gemiddeld in de zakelijke dienstverlening.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Ondernemers positief gestemd

Uit de Conjunctuurtest van april 2007 blijkt dat de ondernemers in deze branche zeer positief gestemd zijn. Volgens de ondernemers zijn er in het eerste kwartaal van 2007 meer orders ontvangen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2006. Het oordeel over deze orderontvangsten is dan ook zeer positief. De personeelssterkte is verder toegenomen. Het oordeel over het huidige economische klimaat is ook zeer positief, per saldo 58 procent van de ondernemers beoordeelt dit momenteel als “goed”. De stemming is sinds 2005 sterk verbeterd.

Oordeel1 over orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

1) oordeel: saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt

Toename in ontvangen orders verwacht

Ook in de verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2007 zijn de ondernemers zeer optimistisch. Er wordt een verdere toename van de orderontvangsten voorzien, evenals een lichte stijging van de afzetprijzen. Hieruit volgt ook de verwachting van een verdere toename van de omzet. Tevens wordt er een uitbreiding van de personeelssterkte verwacht. De ondernemers in deze branche zijn nog iets optimistischer in hun verwachtingen dan de gehele zakelijke dienstverlening.

Verwachting 2 voor het tweede kwartaal 2007

Verwachting voor het tweede kwartaal 2007

2) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Meer informatie over de omzetontwikkeling staat in de StatLinetabel "Overige zakelijke dienstverlening; kwartaalontwikkelingen"

Meer informatie over de vacatureontwikkeling staat in de StatLinetabel "Vacatures; totaal"

Meer informatie over de conjunctuur staat in de StatLinetabellen over het "oordeel" en de "verwachtingen"  van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening.