Monitor uitzendbranche vierde kwartaal 2006

Omzet uitzendbranche opnieuw flink hoger

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven is in 2006 opnieuw fors toegenomen. Over het hele jaar komt de omzetgroei ten opzichte van het jaar 2005 uit op 22 procent. Vanaf het tweede kwartaal 2005 is de seizoengecorrigeerde omzet elk kwartaal hoger in vergelijking met een kwartaal eerder. De seizoensgecorrigeerde omzet is elk kwartaal van 2006 met 5 procent gestegen ten opzichte van het kwartaal ervoor.

Omzet seizoengecorrigeerd,
ontwikkeling t.o.v. de voorgaande periode (%)

Omzet seizoengecorrigeerd

Vooral stijging uren fase B en C

Door de aanhoudende vraag naar personeel kregen steeds meer uitzendkrachten een regulier dienstverband bij de uitzendorganisatie. De groei van het aantal uitzenduren fase B en C steeg gedurende heel 2006 met ruim 18 procent sterker dan het aantal uitzenduren fase A, dat 17 procent toenam. Het totale aantal uitzenduren steeg 17 procent in het laatste kwartaal van 2006 ten opzichte van een jaar eerder. Voor heel 2006 is het aantal uitgezonden uren bijna 18 procent hoger dan in 2005.

Uren naar fase

Uren naar fase

Aanhoudende banengroei

Door de aantrekkende economie is de eerste negen maanden van 2006 het aantal banen in Nederland flink toegenomen. Voornamelijk in de zakelijke dienstverlening was er sprake van banengroei. Een belangrijk deel daarvan zijn uitzendbanen. Deze banen worden geteld bij de uitzendbureaus, terwijl de uitzendkrachten in andere bedrijfstakken werken.

Meer informatie over de omzetontwikkeling en de uitzenduren staat in de StatLinetabel “Uitzendbranche kwartaalontwikkelingen