Monitor computerbranche tweede kwartaal 2006

Omzet computerbranche opnieuw fors toegenomen

De computerbranche heeft in het tweede kwartaal van 2006 opnieuw een flinke groei doorgemaakt. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2005 nam de omzet met ruim 11 procent toe. Dit is het tweede opeenvolgende kwartaal dat de omzetgroei boven de 10 procent uitkomt.

Vanaf het tweede kwartaal van 2004 neemt de omzet in de computerbranche ieder kwartaal toe. Na een bescheiden omzettoename in 2004 kwam de groei in 2005 uit op ruim 7 procent. Over de eerste zes maanden van 2006 bedraagt de gemiddelde omzetgroei 12 procent.

Omzetontwikkeling en aantal openstaande vacatures,
ontwikkeling: t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling en aantal openstaande vacatures

Blijvend hoge vraag naar nieuw personeel

Het aantal ontstane vacatures in de computerbranche blijft hoog. In het tweede kwartaal van 2006 ontstonden 8 duizend nieuwe vacatures tegen 5 duizend in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures kwam in het tweede kwartaal van 2006 eveneens uit op 8 duizend. Een jaar eerder in het tweede kwartaal waren dit er nog 2 duizend minder. De laatste twee kwartalen zit er een stijging in het aantal vervulde vacatures in vergelijking met de kwartalen in 2005 toen hun aantal nagenoeg stabiel bleef.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal openstaande vacatures bijna onveranderd

Het aantal openstaande vacatures is in het tweede kwartaal nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met het eerste kwartaal. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is het aantal openstaande vacatures echter met ruim 3 duizend toegenomen. Ondanks de stijging van het aantal vervulde vacatures bereikte het aantal openstaande vacatures in het eerste half jaar van dit jaar het hoogste niveau sinds de vraag naar nieuw personeel vanaf 2004 weer is gestegen.

Meer informatie over de omzetontwikkeling staat in de StatLinetabel "Computerbranche; kwartaalomzetontwikkelingen".

Meer informatie over de vacature-ontwikkeling staat in de StatLinetabel "Vacatures totaal".