Statistisch Bulletin no.39

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Conjunctuur en Prijzen.