Statistisch Bulletin no. 27

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Dienstverlening en Prijzen.