Oordeel en verwachtingen: textiel-, kleding- en lederindustrie

De Conjunctuurtest van februari 2006 laat een diffuus beeld zien in de textiel-, kleding- en lederindustrie. Er werden meer orders ontvangen. De ondernemers waren echter minder tevreden over de orderontvangsten en orderpositie. Voor de nabije toekomst verwachten ze een toename van de productie. Verder verwachten de ondernemers voor het eerst sinds lange tijd geen afname van de personeelssterkte.

Meer orders, toch meer pessimisme

Van januari op februari 2006 ontvingen de ondernemers meer orders, zowel op de binnenlandse als op de buitenlandse markt. Niettemin waren de ondernemers pessimistischer over de orderontvangsten, orderpositie en de voorraden gereed product. Ook de index van de orderpositie verslechterde en kwam uit op 80,9 (juli 2000=100).

Flinke toename productie verwacht

De ondernemers verwachten in de komende maanden een toename van de productie. Dit zal volgens hen gepaard gaan met hogere afzetprijzen.

Vrijwel einde aan daling personeelssterkte

De ondernemers in de textiel-, kleding- en lederindustrie verwachten in de nabije toekomst per saldo een vrijwel gelijkblijvend personeelsbestand. Het is voor het eerst sinds juni 2001 dat in deze branche nagenoeg geen daling van de werkgelegenheid voorzien wordt.

Verwachting voor maart tot en met mei 2006,
saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Verwachting voor maart tot en met mei 2006