Eerste generatie Antillianen naar geboorte-eiland

2-1-2006 12:45

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2005