Eerste generatie Antillianen naar geboorte-eiland

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2005