Statistisch Bulletin no. 50

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Energie en water, Industrie, Bouwnijverheid, Internationale handel, Financiële instellingen en markten, Prijzen.