Verzekerd van Cijfers 2005

Met Verzekerd van Cijfers beoogt het Verbond van Verzekeraars een statistisch beeld te schetsen van de omvang en de betekenis van de verzekeringsbedrijfstak in Nederland. Hiernaast geeft Verzekerd van Cijfers een beeld van de economische en maatschappelijke omgeving waarin verzekeraars werkzaam zijn.

Verzekerd van Cijfers is een uitgave van het Verbond van Verzekeraars en opgesteld door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) met bijdragen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en GfK PanelServices Benelux.

Aan editie 2005 is een aantal nieuwe tabellen toegevoegd. Zo bevat hoofdstuk 4 een nieuwe tabel over beursindices en hoofdstuk 14 een tabel over het premievolume per distributiekanaal. Tevens zijn er verschillende tabellen uitgebreid ten opzichte van vorig jaar.

Ofschoon uiterste zorg is besteed aan kwaliteit en geldigheid van de gegevens aanvaarden het CVS, het CBS, GfK PanelServices Benelux en het Verbond van Verzekeraars geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onjuistheden in de opgenomen cijfers. Suggesties voor toekomstige uitgaven, alsmede andere op- of aanmerkingen zijn welkom.

Relevante links