Statistisch Bulletin no. 29

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Dienstverlening.