Measuring R&D Output and Knowledge Capital Formation in Open Economies

In tegenstelling tot minerale exploratie, ontwikkeling van software en literaire of artistieke originelen, wordt onderzoek en ontwikkeling in het huidige SNA-1993 niet gezien als een activiteit die leidt tot de creatie van immateriële vaste activa. De verwachting is dat dit zal veranderen met de aankomende SNA revisie. In dit artikel wordt een aantal conceptuele en praktische zaken besproken die verband houden met de registratie van uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling in de nationale rekeningen