Ophogen op persoonsniveau

Ophogen op persoonsniveau van gegevens van de landelijke medische registratie gekoppeld met de GBA