Gemeentelijke heffingen nemen in 2002 met 9 procent toe

In 2002 hebben de Nederlandse gemeenten bijna 5,9 miljard euro uit gemeentelijke heffingen ontvangen. Dat is 9 procent meer dan in 2001. De bouwleges zijn vooral toegenomen door nieuwbouw en de invoering van de nieuwe Woningwet per 1 januari 2003. De opbrengst uit parkeerbelasting blijft ook in 2002 stijgen.