First preliminary results of a comparison on company level of Manufacturing Business Survey data and Turnover

3-12-2004 09:00

In deze Engelstalige notitie worden de eerste resultaten gepresenteerd van onderzoek naar de samenhang op bedrijfsniveau van data van de Conjunctuurtest Industrie en de Omzetstatistiek.