First preliminary results of a comparison on company level of Manufacturing Business Survey data and Turnover

In deze Engelstalige notitie worden de eerste resultaten gepresenteerd van onderzoek naar de samenhang op bedrijfsniveau van data van de Conjunctuurtest Industrie en de Omzetstatistiek.