Vorderingentekort rijk

In 2003 daalden de inkomsten van het Rijk met 1,2 miljard euro; de uitgaven stegen met 7,9  miljard. Het vorderingentekort van het Rijk is hierdoor toegenomen tot 3,0 procent van het BBP. Vooral de teruggelopen belastingontvangsten en winstuitkeringen zorgden voor lagere inkomsten.