Sociale Monitor

De Sociale Monitor geeft voor een vijftiental aspecten van het dagelijks leven een beknopt beeld van de ontwikkelingen: demografie, wonen, woonomgeving, criminaliteit, onderwijs, arbeid, mobiliteit, inkomen, consumptie, sociale relaties, vrijetijdsbesteding, gezondheid, participatie naar geslacht/huishoudens.