Equivalentiefactoren 1995-2000: methode en belangrijkste uitkomsten

Sociaal-economische trends, 3e kwartaal 2004