Minder dynamiek binnen werkzame beroepsbevolking

Sociaal-economische Trends, tweede kwartaal 2004