CBS-reactie op artikel "Prijsstijging: 49%" in HP/De Tijd dd 30 mei 2003

Het CBS heeft onderzocht waarom de uitkomst van HP/De Tijd afwijkt van CBS-uitkomsten. De verschillen worden verklaard door verschillen tussen de onderzoeksopzet van HP/De Tijd en de onderzoeksopzet van de CPI zoals het CBS die hanteert.

Downloads