Werkgroep revisie POLS-gezondheid

In overleg met de belangrijkste gebruikers van gezondheidsgegevens uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) heeft het CBS een belangrijk deel van het meetinstrumentarium van gezondheid vernieuwd. De uitgangspunten, achtergronden en overwegingen van deze in 1999 werkzame revisiegroep zijn in het betrokken rapport vastgelegd.

Downloads