Vrlmigmotbus: Migratiemotieven

Het migratiemotief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het afgeleid migratiedoel, afgeleid op basis van het feitelijk geregistreerde gedrag van de immigrant uit informatie in het Stelsel van Sociaal Statistische Bestanden. Bij de IND wordt per migratiebeweging maar één motief vastgelegd. Er worden 13 verschillende motieven onderscheiden. Voor de afgeleide migratiedoelen geldt dat er meerdere doelen tegelijkertijd kunnen voorkomen. De volgende afgeleide doelen worden onderscheiden: - gezinsmigratie; - arbeidsmigratie; - asielmigratie; - studiemigratie.