Zoekresultaten

378 resultaten voor areaal
378 resultaten voor areaal

Pagina 1 van 16

Areaal akkerbouw met 3 procent gegroeid

Het akkerbouwareaal is in 2023 met 14,4 duizend hectare toegenomen tot 549 duizend hectare. Het areaal tarwe nam het sterkst toe, maar ook zaaiuien en peulvruchten werden meer geteeld dan in 2022....

Artikelen

Areaal akkerbouw met 2 procent gegroeid

Het areaal akkerbouw is in 2022 met 10,5 duizend hectare (2,0 procent) toegenomen tot 536 duizend hectare

Artikelen

585 biologische landbouwbedrijven erbij sinds 2015

Het areaal biologische landbouwgrond is in 2022 vergeleken met een jaar eerder gegroeid met 3,6 procent naar iets meer dan 80 duizend hectare.

Artikelen

Zaai-uien, poot-en plantuien (incl. sjalotten), naar gemeente, 2021-2022

Aantal bedrijven met zaai-uien, poot-en plantuien (incl. sjalotten) en areaal per gemeente voor de jaren 2021 en 2022.

Cijfers

Biologische bestrijding op 95 procent areaal glastuinbouwgewassen

In 2020 zijn plagen in 9 glastuinbouwgewassen op 95 procent van het areaal op biologische wijze bestreden, door bijvoorbeeld sluipwespen of roofmijten. Voor elk van de onderzochte gewassen geldt dat...

Artikelen

Peren populairder bij fruitteler dan appels

De oppervlakte (areaal) in gebruik voor de teelt van appels is sinds 1950 met 85 procent afgenomen. Bij peren nam het areaal van 1950 tot 2022 met een derde af.

Artikelen

Aardgasverbruik glastuinbouw in Nederland

Het CBS heeft onderzoek gedaan naar de omvang van het areaal glastuinbouw in 2022. Door middel van de Gecombineerde Opgave van RVO was het CBS in staat om dit areaal te koppelen aan de gegevens over...

Publicaties

Teelt eiwitrijke gewassen iets toegenomen

De teelt van eiwitrijke gewassen zoals luzerne, veldbonen en sojabonen is in 2022 iets toegenomen.

Artikelen

Uienteelt verspreidt zich over Nederland

De teelt van zaaiuien is steeds vaker te vinden buiten de provincies Zeeland en Flevoland, waar de uienteelt aan het begin van deze eeuw voornamelijk plaatsvond.

Artikelen

Aardgasverbruik glastuinbouw in Nederland

Het CBS heeft onderzoek gedaan naar de omvang van het areaal glastuinbouw in 2022. Door middel van de Gecombineerde Opgave van RVO was het CBS in staat om dit areaal te koppelen aan de gegevens over...

Cijfers

Verkoop gewasbeschermingsmiddelen weer gedaald in 2021

In 2021 werd 9,4 miljoen kilo gewasbeschermingsmiddelen afgezet, 5% minder dan een jaar eerder. In 2020 nam de afzet nog toe, tot bijna 10 miljoen kilogram werkzame stof. Vooral de afzet van middelen...

Artikelen

Nulmeting koolstofvastlegging droog areaal Rijkswaterstaat, 2013-2020

De vastlegging van koolstof in bodem en biomassa, in terrestrische ecosystemen, op bij Rijkswaterstaat in eigendom zijnde terreinen.

Cijfers

Areaal cultuurgrond naar gebruikstitels, 2012 - 2017

Oppervlakte landbouwgrond in eigendom.

Cijfers

Areaal fruit stijgt

In 2013 stijgt het totale areaal fruit tot 19 062 ha. Dit is de eerste stijging in het areaal in vier jaar tijd. Het totale areaal fruit steeg met bijna 280 ha (+1,5 procent) ten opzichte van het...

Artikelen

Areaal bloembollen blijft groeien

De oppervlakte landbouwgrond bestemd voor de bollenteelt blijft stijgen

Artikelen

Iets groter areaal aardappelen

In 2010 is op 158 duizend hectare aardappelen geteeld. Dit was bijna 3 duizend hectare meer dan in 2009 en 6,3 duizend hectare meer dan in 2008.

Artikelen

Areaal maïs fors afgenomen

In 2010 werd op 255 duizend hectare maïs verbouwd. Dit is ruim 5 procent minder dan in 2009. Het snijmaïsareaal daalde tot 230 duizend hectare. Verder werd er ook minder korrelmaïs en corn cob mix...

Artikelen
Artikelen

Flinke stijging areaal tomaten, minder paprika's

In 2013 is het areaal tomaten gestegen ten opzichte van 2012 met 80 hectare tot 1 770 hectare. De stijging komt vooral door de toename van het areaal trostomaten. Het areaal paprika’s daalde met 70...

Artikelen
Artikelen

Areaal akkerbouw in 2021 licht toegenomen

Areaal akkerbouw in 2021 529 duizend hectare (+1,8 duizend ha). Het areaal met zaaiuien nam toe, gerst en aardappelen zijn minder geteeld.

Artikelen

Lichte krimp areaal akkerbouw

Het areaal akkerbouw is in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 0,3 procent afgenomen.

Artikelen

Areaal fruitteelt neemt af

De oppervlakte fruitteelt is in 2011 met 246 hectare afgenomen tot 19,2 duizend hectare. Dit is een afname van 1,3 procent ten opzichte van 2010. Het areaal perenteelt en kleinfruit steeg en het...

Artikelen

Areaal fruitteelt opnieuw gedaald

De teeltoppervlakte voor fruit is in 2012 voor het derde jaar op rij gedaald. Het areaal nam ten opzichte van 2011 met 450 hectare af tot 18,8 duizend hectare. Verder is het areaal wijndruiven met 5...

Artikelen