Vertrouwen in de Tweede Kamer

Het aandeel in de bevolking van 15 jaar of ouder dat zegt ‘heel veel’ of ‘tamelijk veel’ vertrouwen te hebben in de Tweede Kamer.
Terug naar artikel