Vertrouwen in andere mensen

De vraag luidde: ‘Vindt u over het algemeen dat de meeste mensen wel te vertrouwen zijn of vindt u dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met mensen?’ Antwoordcategorieën waren daarbij: 1. De meeste mensen zijn wel te vertrouwen. 2. Men kan niet voorzichtig genoeg zijn.
Terug naar artikel