Besteedbaar inkomen naar type huishouden

Deze figuur toont de verdeling van het besteedbaar jaarinkomen in 2021 in inkomensklassen die oplopen met 2 duizend euro. De kolommen geven aan hoeveel huishoudens een inkomen in de desbetreffende inkomensklasse hebben. De uitkomsten worden getoond voor verschillende huishoudens, met als onderscheidend kenmerk de samenstelling van het huishouden. Het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen voor alle huishoudens samen bedroeg 48,4 duizend euro. Voor alle alleenstaanden samen was het gemiddelde besteedbaar jaarinkomen 26,7 duizend euro. Voor alleenstaanden tot de AOW-leeftijd was het gemiddelde besteedbaar jaarinkomen 26,9 duizend euro. Voor alleenstaanden vanaf de AOW-leeftijd was het gemiddelde besteedbaar jaarinkomen 26,4 duizend euro. Voor alle paren zonder kinderen was het gemiddelde besteedbaar jaarinkomen 53,1 duizend euro. Voor paren tot de AOW-leeftijd zonder kinderen was het gemiddelde besteedbaar jaarinkomen 59,6 duizend euro. Voor paren vanaf de AOW-leeftijd zonder kinderen was het gemiddelde jaar besteedbaar inkomen 44,1 duizend euro. Voor paren met kinderen was het gemiddelde besteedbaar jaarinkomen 76,6 duizend euro. Voor eenoudergezinnen was het gemiddelde besteedbaar jaarinkomen 41,2 duizend euro. De complete verdeling van de besteedbare jaarinkomens is te raadplegen in de tabel onder de figuur (Toon tabel). De tabel toont steeds de cijfers van de gekozen categorie├źn die in de figuur zichtbaar zijn.
Terug naar artikel