Besteedbaar inkomen huishoudens naar leeftijd van de hoofdkostwinner

Deze figuur toont de verdeling van het besteedbaar jaarinkomen in 2021 in inkomensklassen die oplopen met 2 duizend euro. De kolommen geven aan hoeveel huishoudens een inkomen in de desbetreffende inkomensklasse hebben. De uitkomsten worden getoond voor verschillende huishoudens, met als onderscheidend kenmerk de leeftijd van de hoofdkostwinner. Het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen voor alle huishoudens bedroeg 48,4 duizend euro. Voor huishoudens met een hoofdkostwinner tot 25 jaar was het gemiddelde besteedbaar jaarinkomen 17,5 duizend euro. Voor huishoudens met een hoofdkostwinner met een leeftijd tussen de 25 en 35 jaar was het gemiddelde besteedbaar jaarinkomen 43,2 duizend euro. Voor huishoudens met een hoofdkostwinner met een leeftijd tussen de 35 en 45 jaar was het gemiddelde besteedbaar jaarinkomen 55,6 duizend euro. Voor huishoudens met een hoofdkostwinner met een leeftijd tussen de 45 en 55 jaar was het gemiddelde besteedbaar jaarinkomen 62,8 duizend euro. Voor huishoudens met een hoofdkostwinner met een leeftijd tussen de 55 en 65 jaar was het gemiddelde besteedbaar jaarinkomen 56,6 duizend euro. Voor huishoudens met een hoofdkostwinner met een leeftijd tussen de 65 en 75 jaar was het gemiddelde besteedbaar jaarinkomen 41,7 duizend euro. Voor huishoudens met een hoofdkostwinner van 75 jaar of ouder was het gemiddelde besteedbaar jaarinkomen 32,0 duizend euro. De complete verdeling van de besteedbare jaarinkomens is te raadplegen in de tabel onder de figuur (Toon tabel). De tabel toont steeds de cijfers van de gekozen categorieën die in de figuur zichtbaar zijn.
Terug naar artikel