Oversterfte

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/ee9e6c2be0004004b2f36e741ef78553]

Wat is oversterfte en was 2020 een opmerkelijk sterftejaar?
Tanja Traag, CBS-onderzoeker, hoofdsocioloog en deskundige op dit gebied, geeft een toelichting.