Bijstellingen: Revisie

Revisie

Gross National Income Inventory (ESA 95), 1995

De berekeningswijze van het BNI is in Europese verordeningen vastgelegd. Voor de toetsing door Eurostat van de gehanteerde bronnen en methoden wordt en BNI-methodebeschrijving ('GNI Inventory') samengesteld.

Aanpassing registratie pensioenaanspraken huishoudens

Beschrijving aanpassing registratie pensioenaanspraken huishoudens in verband met revisie Nationale Rekeningen

Gross National Income Inventory The Netherlands

Whilst a number of matters subject to royal authority, such as defence and foreign relations, are regulated jointly, the three parts enjoy complete autonomy with regard to other "national" matters.