Bijstellingen: Revisie

Revisie

Verplichte beschrijving revisie nationale rekeningen voor de EU

Verplichte beschrijving revisie nationale rekeningen voor de EU.

Deze notitie zet bondig uiteen hoe de tijdreeksen voor 1995-2015 in de nationale rekeningen samengesteld zijn.

Persbericht bij Revisie Nationale Rekeningen

Toelichting bij de revisie van de nationale rekeningen over het verslagjaar 2015

De berekeningswijze van het BNI is in Europese verordeningen vastgelegd. Voor de toetsing door Eurostat van de gehanteerde bronnen en methoden wordt en BNI-methodebeschrijving ('GNI Inventory') samengesteld.

Beschrijving aanpassing registratie pensioenaanspraken huishoudens in verband met revisie Nationale Rekeningen

Whilst a number of matters subject to royal authority, such as defence and foreign relations, are regulated jointly, the three parts enjoy complete autonomy with regard to other "national" matters.