Bruto Nationaal Inkomen Methodologie volgens ESA 2010

Omslag geel zonder reeksvermelding

Uitvoerige methodologie revisie 2010 nationale rekeningen bij introductie ESA 2010.

In het kader van de harmonisatie van de Nationale rekeningen moeten alle lidstaten van de Europese Unie voldoen aan de eisen van het Europees Systeem van Rekeningen 2010. Voor Nederland is daarvoor een revisie van de Nationale rekeningen uitgevoerd, waarvan deze methodologische beschrijving de verantwoording is.