Bedrijfstakken in de innovatie-enquête

Bedrijfstakken in de innovatie-enquête

Het CBS heeft de onderstaande bedrijfstakken opgenomen in de innovatie-enquête, volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. De vet weergegeven bedrijfstakken zijn opgenomen in de onderzoekspopulatie die het CBS hanteert, maar niet in de CIS-populatie die Eurostat voorschrijft.

01 Landbouw

42 Grond-, water-en wegenbouw

02 Bosbouw

43 Gespecialiseerde bouw

03 Visserij

45 Autohandel en -reparatie

06 Winning van aardolie en aardgas

46 Groothandel en handelsbemiddeling

08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas)

47 Detailhandel (niet in auto's)

09 Dienstverlening delfstoffenwinning

49 Vervoer over land

10 Voedingsmiddelenindustrie

50 Vervoer over water

11 Drankenindustrie

51 Vervoer door de lucht

12 Tabaksindustrie

52 Opslag, dienstverlening voor vervoer

13 Textielindustrie

53 Post en koeriers

14 Kledingindustrie

55 Logiesverstrekking

15 Leer- en schoenenindustrie

56 Eet- en drinkgelegenheden

16 Houtindustrie

58 Uitgeverijen

17 Papierindustrie

59 Film- en tv-productie; geluidsopname

18 Grafische industrie

60 Radio- en televisieomroepen

19 Aardolie-industrie

61 Telecommunicatie

20 Chemische industrie

62 IT-dienstverlening

21 Farmaceutische industrie

63 Diensten op het gebied van informatie

22 Rubber- en kunststofproductindustrie

64 Bankwezen

23 Bouwmaterialenindustrie

65 Verzekeraars en pensioenfondsen

24 Basismetaalindustrie

66 Overige financiële dienstverlening

25 Metaalproductenindustrie

68 Verhuur en handel van onroerend goed

26 Elektrotechnische industrie

69 Juridische diensten en administratie

27 Elektrische apparatenindustrie

70 Holdings en managementadviesbureaus

28 Machine-industrie

71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d.

29 Auto- en aanhangwagenindustrie

72 Research

30 Overige transportmiddelenindustrie

73 Reclamewezen en marktonderzoek

31 Meubelindustrie

74 Design, fotografie, vertaalbureaus

32 Overige industrie

75 Veterinaire dienstverlening

33 Reparatie en installatie van machines

77 Verhuur van roerende goederen

35 Energiebedrijven

78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling

36 Waterleidingbedrijven

79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info

37 Afvalwaterinzameling en -behandeling

80 Beveiligings- en opsporingsdiensten

38 Afvalbehandeling en recycling

81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d.

39 Sanering en overig afvalbeheer

82 Overige zakelijke dienstverlening

41 Algemene bouw en projectontwikkeling