Prijzen

Het statistiekoverzicht 2023 met welke frequentie die door het CBS wordt samengesteld.

Prijzen
TitelFrequentie
Brandstofprijzenweek, maand, kwartaal
Consumentenprijsindexcijfersmaand
CPI Caribisch Nederlandkwartaal, jaarlijks
Dienstenprijzenstatistiekkwartaal
Dienstenprijzenstatistiek – Binnenvaartkwartaal
Elektriciteits- en gasprijzen industrie en huishoudenskwartaal
Energietarieven voor consumentenmaand
Gemiddelde prijzenjaarlijks
Gemiddelde verkoopprijzen bestaande koopwoningen naar gemeentejaarlijks
Huizenprijsindex bestaande en nieuwe koopwoningen - Nederland totaalkwartaal, jaarlijks
Huizenprijsindex bestaande en nieuwe koopwoningen - provinciekwartaal
Huurverhoging Woningenjaarlijks
Inputprijsindex GWWkwartaal
Koopkrachtpariteitenhalfjaarlijks
Marktprijzen energiejaarlijks
Prijsindex bestaande koopwoningenmaand
Prijsindex bestaande koopwoningen Bonairejaarlijks
Prijsindex bestaande koopwoningen - COROP-gebiedenkwartaal, jaarlijks
Prijsindex bestaande koopwoningen - provincie en G4kwartaal, jaarlijks
Prijsindex bestaande koopwoningen - woningtypenkwartaal, jaarlijks
Prijsindices bouwnijverheidmaand
Prijsindex commercieel vastgoedkwartaal
Prijsindex GWWkwartaal
Prijsindex nieuwe koopwoningenkwartaal
Prijsindices voor de uitgaven van Defensiejaarlijks
Prijsvergelijkingen Caribisch Nederland, ICP jaarlijks, prijsniveau BESdriejaarlijks
Producentenprijzenmaand
Productieprijsindex woningen en gebouwenkwartaal, jaarlijks
Spanning op de koopwoningmarktjaarlijks