Strategisch Meerjarenprogramma 2014-2018

In dit meerjarenprogramma worden de ambities voor de periode 2014-2018 gepresenteerd. Gebruikers zijn tevreden over het huidige statistiekaanbod: mede dankzij de recent ontwikkelde statistieken sluit het goed aan bij hun behoeften. Er is nieuwe informatie nodig over de ontwikkeling in het bedrijfsleven, flexibilisering van de arbeidsmarkt en vermogensposities. Daarnaast zijn er wensen op het gebied van de dienstverlening van het CBS en de toegankelijkheid van informatie. Ook zijn er ontwikkelingen op het terrein van dataverzameling die vragen om een antwoord. Wat blijft is de verantwoordelijkheid voor de onafhankelijke levering van statistische informatie aan de samenleving in Nederland en in Europa. Aan deze behoeften en wensen zal invulling moeten worden gegeven met minder middelen en met lagere administratieve lasten. Het CBS gaat deze uitdaging met vertrouwen aan.