Jaarplan 2015

Met dit jaarplan blikt CBS vooruit op de verwachte activiteiten en resultaten in 2015. Het jaarplan bevat een beschrijving van belangrijke statistische producten die in 2015 worden gerealiseerd. Verder wordt er een toelichting gegeven op de veranderingen van het programma.