Jaarplan 2009

Dit jaarplan is het eerste dat is gebaseerd op het door de Centrale Commissie voor de Statistiek vastgestelde strategisch meerjarenprogramma 2009-2013.