CBS jaarplan 2011

Dit jaarplan is het derde dat is gebaseerd op het door de Centrale Commissie voor de Statistiek vastgestelde strategisch meerjarenprogramma 2009-2013.