Percentage gebruikers MijnOverheid

Percentage gebruikers MijnOverheid naar besteedbaar gestandaardiseerd huishoudensinkomen, per decielgroep. Een indeling van de inkomens van de Nederlandse populatie in decielgroepen ontstaat door personen oplopend te ordenen naar hoogte van hun inkomen en vervolgens tien groepen personen van gelijke omvang te vormen. De 10 procent personen met de laagste inkomens worden aangeduid als het laagste deciel, de 10 procent personen met de hoogste inkomens als het hoogste deciel. Voor alle gebruikers van MijnOverheid is bepaald tot welke van de decielgroepen ze behoren.
Terug naar artikel