Urban Data Center van start voor regio Groningen

CBS en de gemeente Groningen gaan gezamenlijk data verzamelen, verwerken en presenteren in een nieuw samenwerkingsverband: het Urban Data Center Regio Groningen. Daarvoor ondertekenden zij op 31 januari in Groningen een overeenkomst. Dit nieuwe Urban Data Center kan data effectiever inzetten voor de samenleving. De overheid, burgers, bedrijven en instellingen krijgen zo meer inzicht in wat er feitelijk in hun stad en regio gebeurt, onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid, mobiliteit, onderwijs, duurzaamheid en economische ontwikkeling.

Voorbereidende workshops

Op dit moment werkt CBS al met twee gemeenten samen in een Urban Data Center: Eindhoven en Heerlen. Groningen is de derde stad die op deze ontwikkeling aansluit. Programmadirecteur Robert Hermans van CBS: ‘We hebben met de statistische onderzoekers van de gemeente Groningen twee voorbereidende workshops gehad. Die waren positief en constructief. De eerste workshop was vooral een wederzijdse verkenning en informatie-uitwisseling. Tijdens de tweede workshop hebben we de inhoudelijke thema’s bij de kop gepakt. De concrete uitwerking heeft in de afgelopen weken plaatsgevonden door leden van een gezamenlijke stuurgroep.‘

Vliegende start

Opvallend bij het Urban Data Center van Groningen is volgens Hermans dat nadrukkelijk de regio rondom Groningen bij dit project wordt betrokken. ‘Dat zijn een groot aantal gemeenten en het gaat over de provinciegrenzen heen . ’ Hermans is erg te spreken over de kwaliteit van het statistiek- en onderzoeksbureau van de gemeente Groningen. ‘Hier werken ongeveer 25 mensen met een grote expertise en zeer gekwalificeerd op het gebied van statistiek en onderzoek. Daardoor kunnen we samen een vliegende start maken. Het biedt de kans om gelijk meer complexe thema’s op te pakken.’

Benchmarken

Bert Popken is concerndirecteur van de gemeente Groningen. Zijn gemeente besloot al snel aan te sluiten op het CBS Urban Data Center. ‘Er gebeurt veel op het gebied van urban en big data. Het is niet alleen maar iets voor whizzkids, maar voor grote groepen in de samenleving. De overheid stelt ook steeds vaker data beschikbaar. Groningen zelf heeft een eigen onderzoeksbureau met veel data. De CBS-data zijn daarop een aanvulling.’ Popken hoopt dat zijn gemeente aan de hand van deze data niet alleen nieuw beleid kan ontwikkelen, maar ook kan benchmarken met andere gemeenten in Nederland.

Kracht van technologie en data

Het Urban Data Center voor de gemeente Groningen zal midden in de stad gevestigd worden, aan de voet van de bekende Martinitoren. Daar zullen onderzoekers van CBS met collega’s van de afdeling Statistiek en Onderzoek van de gemeente Groningen concrete projecten oppakken. ‘Het CBS Urban Data Center Regio Groningen is een experiment van 1 jaar. Het zal niet alleen werk verrichten voor de stad Groningen, maar ook voor de omliggende gemeenten. ’ Daarnaast wil Groningen ook andere partijen erbij betrekken, bijvoorbeeld de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, IBM en TNO. ‘Groningen is de derde ICT-stad van Nederland. Wij willen samen met de regio slim gebruik maken van de kracht van technologie en data. Aan de hand daarvan kijken we bijvoorbeeld hoe we nieuwe bedrijven kunnen linken aan het onderwijs in onze stad en de regio.’

Regionale en politieke besluiten

Popken toont zich tevreden over de stappen die in de afgelopen 2 maanden samen met CBS zijn gezet. ‘We willen zo concreet mogelijk te werk gaan met thema’s zoals mobiliteit, onderwijs en economische ontwikkeling. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in het functioneren van de verschillende wijken in de stad. We hechten daarbij veel belang aan de kennis van CBS over hoe nieuwe big databronnen samengevoegd kunnen worden met data van de gemeente Groningen. Om de juiste regionale en politieke besluiten te nemen zijn deze data een onmisbaar instrument.’